Turistično društvo Taperin je bilo ustanovljeno l.1999 z namenom urejanja , oživljanja in promocije kraja ter z željo po večji povezanosti med ljudmi. In danes lahko zagotovo lahko trdimo, da nam to zelo dobro uspeva. Od ideje o ustanovitvi društva, ki bi najprej le urejalo svoj kraj in povezovalo ljudi prostovoljce s podobnimi interesi, je v preteklih letih preraslo meje vseh želja in pričakovanj. Številne pohvale so le spodbuda za nadaljnje delo. Ker smo prepoznavni daleč naokoli, ni slučaj, da smo v letu 2006 prejeli Plaketo Občine Piran.

Prvotno ime TD Sečovlje se je leta 2005 preimenovalo v TD Taperin Sečovlje. Zaznamovale so ga številne odmevne prireditve, število članov in simpatizerjev društva se je povečalo in to je tudi potrditev, da je naše delo opazno in pomembno. Naše aktivnosti preko celega leta strnemo v posebnem glasilu Taperinček. Glasilo prejmejo brezplačno vsa gospodinjstva v KS Sečovlje.

Vsako leto uspešneje in bogatejše izpeljujemo že tradicionalne prireditve: Solinarsko šagro (julij), Mednarodni slikarski Ex-tempore Sečovlje (junij), čistilne akcije, aktivno sodelovanje na Solinarskem festivalu (april, julij, avgust).

Že vrsto let smo vključeni v vseslovensko akcijo »Moja dežela- lepa in gostoljubna« pod naslovom Najlepša dvorišča in vrtovi v naši KS ter nagrajencem podelimo priznanja na Solinarski šagri. Veseli nas, da so krajani vse bolj osveščeni in si prizadevajo za čistejše in urejeno okolje, k temu smo zagotovo pripomogli tudi mi.

Še posebej smo lahko ponosni, da je v našem društvu veliko mladih, ki se zgodaj zavedajo pomena prostovoljstva in vsestransko skrb za domače okolje. Poleg tega so prisotni skoraj na vseh prireditvah, ki jih organizira naše društvo. Za to gre posebna zahvala našima članoma – mentorjema, ki najmlajšim posvečata največ časa in jih spodbujata pri delu.
Zavedamo se pomena delovanja mladih v društvu, zato jih bomo še naprej spodbujali in jim pri delu pomagali.

Imejmo radi svoj kraj,
ker je samo eden in ker je naš!

Upravni odbor TD Taperin

Predsednik:
Mirela Flego

Člani:
Lorella Antonac
Ada Bažec
Marija Čendak
Damir Gregorič
Irena Lušina
Neli Romanello

Tajnica društva:
Petra Lušina

Turistično društvo Taperin Sečovlje
Sečovlje 24
6333 Sečovlje
Kontaktna oseba: Mirela Flego
E-mail: tdtaperinsecovlje@gmail.com
Tel: 041 607 802